O nás

Společnost Human Capital Europe, s.r.o. nabízí efektivní řešení v celé šíři práce s lidským kapitálem. Jsme skupinou HR profesionálů, pro které není tento obor pouze prací, ale i koníčkem, což se odráží ve výsledcích naší práce. Naším cílem je nastavit vysoce individuální a profesionální přístup ke klientům.

Servis, který Vám rádi poskytneme, je v oblastech:


Díky spolupráci s interními profesionály z různých oborů, můžeme nabídnout originální pohledy a jedinečný přístup k uspokojení klientských potřeb. Díky širokému spektru kontaktů pokrýváme servis na území České republiky a centrální Evropy.

Základní podmínkou pro navázání spolupráce ve všech úrovních je pochopení cílů, firemní kultury a obchodní strategie našeho klienta.

Věříme, že jedině takový přístup zajistí správné pochopení klientských potřeb a my budeme schopni navrhnout taková řešení, která přesně uspokojí Vaše očekávání.


Copyright © 2011 Human Capital Europe, s. r. o. |Plzeňská 1270/101, 150 00 Praha 5 - IČ: 24148776 | Všechna práva vyhrazena